De volgende partijen participeren in het (eigen) vermogen van het fonds met een achtergestelde lening: