Huidige status: in 2013 is de dubbele bedrijfshal verbouwd tot restaurant. Begin 2014 heeft restaurant Oberland haar deuren geopend in het pand.

In portefeuille sinds 2006

DUBBELE BEDRIJFSHAL, deel uitmakend van het complex van de voormalige gemeentelijke gasfabriek van Groningen (1854), gesitueerd in het noordwestelijk gedeelte van het terrein tussen Bloemstraat en Bloemsingel, bestaande uit twee zij aan zij geplaatste bouwdelen uit verschillende perioden: het zuidelijk bouwdeel is gebouwd in circa 1910 naar ontwerp van directeur Gemeentewerken Ir. J.A. Mulock Houwer in een karakteristieke, industriële bouwstijl, en het noordelijk deel met een opvallende, stalen vakwerkconstructie in circa 1930. De hal fungeert thans als opslagruimte van het gemeentelijk energiebedrijf.


Omschrijving:

De meest zuidelijke bedrijfshal is opgetrokken op een rechthoekig plattegrond en telt een bouwlaag onder een zadeldak, belegd met een grijze Friese golfpan. De gevel is opgetrokken uit rode baksteen op een gesinterd trasraam, dat voorzien is van een hardstenen afzaat. De zuidelijke zijgevel van twee raamtraveeën breed wordt afgesloten door een houten dakgoot op klossen. De gevels zijn verlevendigd met speklagen van oranje-gele baksteen. De oostgevel is voorzien van een fors rondboogvenster met rollagen van afwisselende rode en oranje-gele baksteen en een dubbele bedrijfsdeur. Het venster bezit een fijnmazige roedeverdeling met geel glas en een rozet in het middelste bovenlicht. De zijgevel bezit twee segmentboogvormig gesloten vensters, die evenals het venster in de voorgevel door een rollagen van afwisselend gele en rode baksteen worden omlijst. In de topgevels is een klimmend boogfries op hardstenen consoles aangebracht. De top wordt bekroond door een ronde, hardstenen nokvorst. In de top van de achtergevel is een gietijzeren rozetvenster aangebracht. De hal bezit inwendig voor een deel nog de oorspronkelijke wandbetegeling en een in het zicht gelaten houten kapconstructie. De noordelijke bedrijfshal is in circa 1930 aan de oudere hal vastgebouwd. De hal is bekleed met dakleer. De gevel bestaat uit een ijzeren onregelmatige vakwerkconstructie, opgevuld met rode baksteen. Een aantal vlakken zijn voorzien van een schoorverbinding of dichtgezet met ruitjes in een fijnmazig roedeverdeling. Het dak rust op een spantconstructie van gebogen stalen spanten op rechte onderranden. In de oostgevel bevindt zich een dubbele stalen bedrijfsdeur, waarboven een drietal rechthoekige stalen vensters is geplaatst met een twaalf-ruits roedeverdeling.


Waardering:

DUBBELE BEDRIJFSHAL, bestaande uit een bouwdeel dat is opgetrokken in een karakteristieke, industriële bouwstijl van rond 1910, en een later bouwdeel met een opmerkelijke constructie van rond 1930, van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische en industrieel-archeologische waarde, als goed bewaard gebleven onderdelen van de voormalige gasfabriek in de stad Groningen.


Monumentnummer 486752