In portefeuille sinds 2006

Bestemming: Museum, werkende werf

In restauratie: 2007-2010


Omschrijving:

De (dwars) HELLING bestaat uit een hellend vlak, deels onder deels boven water, waarop ijzeren rails liggen. Over de rails worden vier lorries door vier lieren uit het water getrokken. De lorries zijn middels staalkabels verbonden met de lieren. Elke lier bestaat uit een ijzeren tandwielkast. De vier tandwielkasten worden met elkaar verbonden door een as, die wordt aangedreven door een electromotor.


Waardering:

Dwarshelling van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde.

  • als voorbeeld van een dwarshelling uit 1921 in de provincie Groningen
  • vanwege de zeldzaamheidswaarde in de provincie Groningen
  • vanwege de functionele en ruimtelijke-visuele relatie met dienstwoning en schuur


Omschrijving: SCHEEPSWERF bestaande uit een WERKPLAATS met aangebouwde DIENSTWONING en SCHUUR.

De WERKPLAATS (omstreeks) met ingebouwd KANTOOR op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van bruine baksteen en wordt gedekt door een zadeldak waarop zwarte Friese golfpannen; gemetselde schoorsteen op het oostelijk dakvlak; muurankers; strakke houten windveren. De gevels worden geleed door staande getoogde vensters met ijzeren roedenverdeling onder een segmentboog; in de voorgevel onder segmentboog met geelbakstenen sluit- en aanzetstenen.

Centraal in de topgevel van de voorgevel (noordzijde) twee opgeklampte houten deuren met getoogd vijfruits bovenlicht onder strek; aan de linkerzijde een getoogd staand venster; aan de rechterzijde (kantoor) een staand venster met tweedelig bovenlicht onder rollaag. In de top dubbele getoogde opgeklampte houten deuren waarboven een houten hijsbalk en aan weerszijden een rond venster waarin decoratieve ijzeren roedenverdeling onder rollaag.

In de oostgevel tien staande getoogde vensters.

De schuur is tegen de achtergevel (zuidzijde) aangebouwd.

Aan de linkerzijde van de westgevel zijn de dienstwoning en niet-originele schuurtjes (niet beschermd) aangebouwd. Aan de rechterzijde vier staande getoogde vensters en een niet-originele schuurdeur waarachter de oude getoogde strek nog zichtbaar is.

In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: de machines, aangeleverd door machinefabriek Oling te Veendam, voor de bouw en reparatie van stalen schepene (o.a. de ponsmachine, de slingerknipschuur)

De deels onderkelderde DIENSTWONING uit 1925 met platte aanbouw op rechthoekig plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van lichtgesinterde donkere baksteen en wordt gedekt door een zadeldak waarop rode Friese golfpanne; strakke houten windveren; gemetselde schoorsteen; niet-originele dakkapel op het westelijk dakvlak. De gevels worden geleed door staande vensters onder rollaag. De entree bevindt zich in de topgevel aan de voorzijde (noordgevel) en bestaat uit een houten deur met bovenlicht waarboven een niet-originele luifel en waaronder een kelderraam; vier treden hoge houten stoep. Rechts van de entree twee H-vensters. In de top een staand venster. Aan de westzijde de niet-originele aanbouw uit 1957 (niet beschermd)

De SCHUUR uit omstreeks 1800 heeft houten gevels en wordt gedekte door een zadeldak waarop rode Hollandse pannen; strakke houten windveren. Aan de achtergevel (zuidzijde) niet originele golfplaten.

Waardering: Werkplaats met aangebouwde dienstwoning en schuur van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde

  • als voorbeeld van een werkplaats met dienstwoning en schuur behorende bij een kleine scheepswerf uit de jaren twintig van de twintigste eeuw met oudere onderdelen in de provincie Groningen.
  • vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid
  • vanwege de beeldbepalende ligging aan de Noorderstraat
  • vanwege de zeldzaamheidswaarde in de provincie Groningen
  • als herinnering aan de scheepsbouw die in dit gebied ooit op grote schaal plaats vond

Monumentnummers: 515851, 515852, 515853
www.historischescheepswerf.nl