Slide

Over ons

 

Wij bij het Groninger Monumentenfonds vinden het behoud van monumenten belangrijk. Monumenten maken de geschiedenis van de stad en de provincie Groningen zichtbaar, tastbaar en zijn een inspiratiebron voor velen. 

Het Groninger Monumentenfonds heeft als uitgangspunt het monumentaal erfgoed van Groningen, in stad en provincie, door middel van gezonde exploitatie te behouden. Dit gebeurt binnen het fonds door een gezamenlijke aanpak van provincie, gemeenten en de private sector. Het Groninger Monumentenfonds gebruikt bestaande samenwerkingsmogelijkheden om kennis en kunde in te zetten bij het behoud van monumenten. En breidt deze samenwerkingsverbanden de komende jaren sterk uit. 

Het doel van het GMF

 

De vennootschap van het Groninger Monumentenfonds is opgericht op 27 augustus 2002. Het doel van de vennootschap is om in het belang van stads- en dorpsherstel registergoederen te behouden en verwerven. Dit geldt in het bijzonder voor monumenten beschermd door de Monumentenwet 1988 en die liggen in Noord-Nederland. 

De stichting GMF

 

De stichting Groninger Monumentenfonds is opgericht op 26 juni 2001 in Groningen. Deze stichting heeft geen winstoogmerk, en draagt bij aan het doel. De stichting van het Groninger Monumentenfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op 1 januari 2008 kreeg het Groninger Monumentenfonds een ANBI-status, vanaf 1 januari 2012 werd de stichting een culturele ANBI. Het Groninger Monumentenfonds wil de activiteiten van de stichting de komende tijd verder uitbreiden.  

ANBI-status

 

De stichting Groninger Monumentenfonds is aangewezen als culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Instellingen krijgen deze status wanneer ze voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied en die 90% van de activiteiten van de instelling zijn gericht op het algemeen nut. Een van de kenmerken van een ANBI is dat een ANBI geen winstoogmerk heeft.

 

Donateurs aan een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs aan culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Onze mensen

geen foto

Aale Dijkstra

Directeur/bestuurder
Gerrie Stikkema

Gerrie Sikkema

Bouwkundige en projectmanager
Petra Vos

Petra Vos

Juridisch adviseur
geen foto

Pieter Koetje

Bouwkundig projectleider
geen foto

Peter Langeland

Makelaar
geen foto

Anneke Sijpkens

Secretariaat

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen van het Groninger Monumentenfonds worden op deze website gepubliceerd. Hieronder staat de jaarrekening van 2020